Svetovalno delo

 

Vanja Lebar Varga, univ.dipl.pedagoginja

Telefon: (02) 573 70 11

E mail:

Od ponedeljka do petka so uradne ure: od 7.30h do 12.00h  oz. po dogovoru.   

Pokličite in pomagala vam bom. Mnogo informacij starši lahko dobite tudi po telefonu. Nekatere dileme, vprašanja in težave zahtevajo več časa in jih rešujemo na sestankih. 


Dobrodošli na strani šolske svetovalne službe.  

Šolska svetovalna delavka tako izvajam številne naloge tako, da se povezujem z učitelji, starši, učenci in zunanjimi institucijami. V šolski svetovalni službi lahko učenci in starši poiščete informacije, nasvete in pomoč v primerih, ki se nanašajo na naslednja področja:

  • vpis šolskih novincev, kot tudi vpis in izpis učencev višjih razredov, vpis in spremljanje vključevanja učencev tujcev,
  • svetovanje in pomoč v zvezi z učnim uspehom, vedenjskimi in razvojnimi odstopanji (individualni razgovori, po presoji tudi skupinsko delo)
  • postopki v zvezi z integracijo otrok s posebnimi potrebami,
  • postopki v zvezi z evidentiranjem in identifikacijo nadarjenih učencev,
  • poklicno informiranje in svetovanje,
  • nacionalno preverjanje znanja,
  • neposredno izvajanje dodatne strokovne pomoči,

V pisarni se vodi dokumentacija in v šolski svetovalni službi dobite pomoč pri razreševanju socialno ekonomskih stisk (subvencioniranje prehrane, taborov, dnevov dejavnosti in vključevanja otrok na letovanja in v druge aktivnosti).

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Poklicno informiranje in svetovanje

VPISNIK 2023: Čas VPISA v srednjo šolo se bliža. Zato prelistajte vpisnik in se seznanite z informacijami, ki so pomembne. Vaša izbira je v vaših rokah. 

Najprej hočem vedeti kakšen sem, kaj me zanima, kaj znam, kaj naj delam? Kje bom sploh lahko iskal zaposlitev in kako bom kandidiral na delovna mesta. Kako naj bom torej aktiven, da bom dosegel svoj uspeh?

POKLICNO INOFMIRANJE IN SVETOVANJE

Še nekaj povezav na spletne strani:

VPRAŠALNIK KAM in KAKO: Kaj bo moj poklic – kateri je ravno pravi zame?

Safe.si – najdete veliko zanimivih in koristnih informacij , ki so aktualne v sodobni družbi tehnologij.

Spletno oko – s pametno uporabo interneta boste vedno na tekočem z informacijami. In hitro boste ločili prave informacije. Ne nasedajte dnevnim muham in ostanite kritični.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 NacionalnoPreverjanjeZnanja – kaj je to?

V obstoječem šolskem sistemu Slovenije je nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) pomemben element pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti šolskega dela.

Temeljni smisel NPZ-ja je, da vsi skupaj – učenke in učenci s starši, učitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja – preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in na tej podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo. Dosežek posameznega učenca pri NPZ-ju njemu, njegovim staršem in tudi učiteljem omogoča predvsem dodatno informacijo, na podlagi katere lahko bolje spremljajo šolsko delo (npr. katere vsebine učnega načrta obvlada slabše, katera so njegova močna področja glede na vsebino vsakoletnega preizkusa in v primerjavi z vrstniki v državi).

Osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika, v 9. razredu pa iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Tretji predmet v 9. razredu, v skladu s 64. členom Zakona o osnovni šoli, minister določi tako, da v septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu izvedlo nacionalno preverjanje znanja. Ti predmeti se nato preverjajo na štirih vzorcih vseh slovenskih šol, tako da se na vsaki šoli preverja le po en tretji predmet.

Svetovalna služba,

Vanja L.V.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

S klikom na spodnjo povezavo pridete do informacij za učence in starše:

https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/


POMOČ OB OSEBNIH TEŽAVAH IN VPRAŠANJIH

Žrtve katere koli vrste nasilja prijazno pozivamo,
da se lahko obrnete na kateregakoli od naštetih virov pomoči:
– Centri za socialno delo – https://www.scsd.si/centri-za-socialn…
– Krizni centri za otroke in mladostnike – https://www.scsd.si/centri-za-socialn…
– Zavod EMMA (Center za pomoč žrtvam nasilja) – http://zavod-emma.si
– Društvo za nenasilno komunikacijo – https://www.drustvo-dnk.si/
 
(Skupno 311 obiskov, dnevno 1 obiskov)
 
 
 
 
 
 
Dostopnost