Šolska shema Evropske unije

ŠOLSKA SHEMA je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah.  Izvajati se je začela v šolskem letu 2017/2018. Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je ta strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023.

Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. V ta namen je EU Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem.

V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti.

Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je razdeljeno tudi financiranje. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

Načrt izvedbe sheme šolskega sadja

Sadje oz. zelenjavo bomo učencem ponudili predvidoma enkrat tedensko in sicer v sredo med rekreativnim odmorom Razdeljevanje bo nadzoroval dežurni učenec tistega dne. Naš namen pri vključitvi v shemo šolskega sadja je spodbuditi uživanje sadja in zelenjave pri učencih in tako zvišati kvaliteto njihovih prehranjevalnih navad.

Naši cilji so v šolskem letu 2020-21 so:

  • izobraževanje/ozaveščanje o zdravem prehranjevanju,
  • izboljšanje prehranskih navad učencev,
  • možnost delitve vsem učencem, tudi socialno šibkejšim,
  • spodbujanje pozitivnega odnosa do hrane, narave in okolja,
  • higiensko ravnanje z živili,
  • podpora lokalni nabavi možnost nabave več lokalne hrane.

Sadje in zelenjava se razdeljujeta in uživata sveža. Pri nabavi sadja in zelenjave bomo poskušali izbirati tiste pridelovalce, ki pridelujejo hrano na naravne, človeku in okolju prijazne načine. Študije namreč kažejo, da lokalno pridelano sadje in zelenjava vsebuje večje količine hranljivih snovi v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena in transportirana daljši čas. Vsekakor pa bo sadje in zelenjava iz Slovenije.

Vsak posameznik lahko naredi nekaj za svoje zdravje in okolje že z malimi spremembami.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
(Skupno 9 obiskov, dnevno 1 obiskov)
 
 
 
Dostopnost