Zdrava šola

Na šoli Odranci, že vrsto let uspešno izvajamo dejavnosti v sklopu projekta Zdrava šola. V tem projektu smo del slovenske mreže Zdravih šol, ki se po celi Sloveniji posredno in neposredno odzivajo na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvajajo preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše. Izhodišče Zdrave šole je predvsem vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. Pomembno je ne le telesno, ampak tudi duševno, socialno in okoljsko zdravje.


 

Rdeča nit Zdrave šole za šolsko leto 2023 – 2024 je:

Besede imajo moč.

 

Vsaj enkrat letno načrtujemo dejavnosti, ob koncu obdobja pa te naloge evalviramo. Vodja tima se najmanj trikrat letno udeleži srečanja, ki ga organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje in vodi regijski koordinator Zdravih šol iz NIJZOE Murska Sobota, kjer se obravnavajo različne teme in informacije o dogodkih in dejavnostih, povezanih z zdravjem. Kot šola skrbimo, da promocijo zdravja vključimo v vse vidike vsakdanjega življenja, v pravila, klimo, medsebojne odnose, organizacijo interesnih dejavnosti, sodelovanje s starši.

Cilji: 

 • Aktivno podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k zdravemu življenju v šoli.
 • Skrbeli za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 • Spodbujanje učencev k različnim dejavnostim, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 • Izkoristiti vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbeti za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbeti za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
 • Aktivno podpirati zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 • Upoštevati dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevati komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu.
 • Sodelovati s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov.
 • Vzpostaviti poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo.
 • Uspešno se soočiti z izzivi in biti sposobni odpravljati težave, ki človeka privedejo do stresa.
 • Povečati ozaveščenost mladih za potrebe starejših.
 • Poiskati skupne interese/koristi za mlade in starejše.
 • Spodbujati učence k zdravemu načinu izrabe prostega časa.
 • Upoštevati standarde zdrave prehrane.
 • Spodbujati učence k zdravemu načinu življenja (prehrana, gibanje, mišljenje, …)
 • Upoštevali priporočila NIJZ za izbiro in nošenja šolske torbe.

Koordinatorica projekta: Mojca Cimerman

(Skupno 324 obiskov, dnevno 1 obiskov)
Dostopnost