Zdrava šola

Na šoli Odranci, že vrsto let uspešno izvajamo dejavnosti v sklopu projekta Zdrava šola. V tem projektu smo del slovenske mreže Zdravih šol, ki se po celi Sloveniji posredno in neposredno odzivajo na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvajajo preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše. Izhodišče Zdrave šole je predvsem vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. Pomembno je ne le telesno, ampak tudi duševno, socialno in okoljsko zdravje.

Rdeča nit Zdrave šole v šolskem letu 2018/19 je ponovno gibanje in zdrava prehrana. 

Vsaj enkrat letno načrtujemo dejavnosti, ob koncu obdobja pa te naloge evalviramo. Vodja tima se najmanj trikrat letno udeleži srečanja, ki ga organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje in vodi regijski koordinator Zdravih šol iz NIJZOE Murska Sobota, kjer se obravnavajo različne teme in informacije o dogodkih in dejavnostih, povezanih z zdravjem. Kot šola skrbimo, da promocijo zdravja vključimo v vse vidike vsakdanjega življenja, v pravila, klimo, medsebojne odnose, organizacijo interesnih dejavnosti, sodelovanje s starši.

Cilji zdrave šole:

 • Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k zdravemu življenju v šoli.
 • Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 • Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
 • Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 • Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu.
 • Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov.
 • Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo.

Koordinatorica projekta: Mojca Cimerman

 
 
 
Dostopnost